Det är centralt att allt ska kännas tryggt pro dej och att personkemin stämmer. All vår anställd bär legitimation och kan legitimera sig för närstående och anhöriga. Uppdragets omfattning och längd bestämmer ni. Det enda minimikrav på uppdragets Sträcka är 1 timme/passage. Läs mer Ifall praktiska grejer att bestå beställare hos os… Read More


Dödsboet skall anföra upp kontraktet och lägga till En dödsfallsintyg. Försåvitt ni som sammanboende vill bo över inom lägenheten borde du kontakta Stena Fastigheter för att notera om kontraktet.Du kan välja annorlunda sorters nivå på hemstädningen samt det styr Främstås hurdan prislappen inom stopänden blir. ändock såsom vanlig t… Read More


Vår anställd äger jämt ”Stena-stass” och kan legitimera sig tillsammans vår originell legitimation. Du kan också bagatellartad mot vår växel på 075 24 15 000 samt bedja att de dubbelkollar att personen arbetar hos oss. Tänk på att icke lansera in någon inom din lägenhet förrännu du är säker på vem personen är.Kika åt att fö… Read More


And however they are still regarded internationally as symbols of the trendy age, the current and even perhaps the long run. Contemporary Basic Furniture became an icon of elegance and sophistication.The De Stijl (The Style) motion, was Started in 1917 by Theo Van Doesburg in Amsterdam. The movement was dependant on the rules of selling abstraction… Read More


Om hyresgästen ej betalar sin leasa i tid går ärendet mot Intrum Justitia som skickar ut inkassokrav. Om hyresgästen trots inkassokravet icke betalar skickas ärendet fortsättningsvis mot Kronofogden förut avhysning.Vi äger samlat alla våra ultimata tips förut hur du såsom hyresgäst kan tillvarata på ett klimatn via smarta val här på … Read More